จงทรงพระเจริญ ทรงมีพระลชนมายุยิ่งยืนนาน


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลเดช ทรงประชวร ประทับรักษาพระองค์ที่ โรงพยาบาลศิริราช หลายวัน ณ บัดนี้ “ล้นเกล้าล้นกระหม่อม” ทรงหายจากประชวร แล้ว และเสด็จพระราชดำเนินกลับ วังสวนจิตลดา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข่าวที่ทรงประชวร ประชาชนชาวไทยถ้วนหน้า ต่างมีความห่วงใยต่อพระองค์เป็นอย่างยิ่ง ต่างส่งพลังใจถวายแด่องค์ไท้ กันด้วยความพร้อมเพรียง จากหลังใจทั่วแผ่นดิน อาจเป็นส่วนหนึ่ง ทำให้ล้นเกล้า ฯ ทรงหายประชวนอย่างรวดเร็ว แหละเมื่อทราบข่าวว่า พระองค์ทรงหายจากประชวรแล้ว ต่างพากันดีอกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ประชาชนทั่วไทย ต่างถวายพระพร ขอทรงพระเจริญ ขอให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเท่านาน

                                                                ข้าพระพุทธเจ้า  นายทักษ์  เดชะปัญญา

                                                                ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ หัวหิน

Reported by Khun Tuck Dechapanya

sas